Organizators:
 Biedrība „RAVE  team”
 Koordinators –  Agris Klēpis.


 Mērķi:
Popularizēt sportiski aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, īpaši jauniešu vidū.
Attīstīt un popularizēt skeitparku sporta veidus.
Popularizēt pilsētu un vietējos uzņēmējus.
Noskaidrot labākos braucējus BMX, skrituļslidošanas un scooter skeitparka disciplīnā.
Veicināt skeitparku disciplīnu sacensību organizēšanas kvalitāti un  tiesāšanas objektivitāti.


Sacensību norises laiks ,vieta un disciplīnas :

2019. gada 6.jūlijs - 7. jūlijs Liepāja, Jūrmalas parka skeitparks  (BMX, Inline, Scooter)
atbildīgā persona : biedrība “RAVE team”, Agris Klēpis t.27510608;  e-pasts: agrisklepis@gmail.com;  

!!!  LIETUS GADĪJUMĀ SACENSĪBU ORGANIZATORS PATUR TIESĪBAS SACENSĪBAS PĀRCELT UZ NĀKAMO DIENU VAI UZ CITU LAIKU !!!

Reģistrācija un dalības maksa:
Reģistrējoties online www.madliepaja.com  15 Eur ( meistari), 12 Eur ( amatieri) un 8 Eur (iesācējiem)
Dalībai TIKAI BUNNY HOP un CACH OUT-  maksa 3 eur katrā disciplīnā.

! Nepilngadīgām personām nepieciešama vecāku vai aizbildņa piekrišana    ( veidlapa  facebook vai mājas lapā) ! 

!!! Mad Liepāja reģistrācijā iegūtos datus apstrādās atbilstoši datu aizsardzības pamatprincipiem !!!


Dalībnieki:
Sacensībās drīkst piedalīties ikviens, kurš vēlās, kuram ir atbilstošs inventārs un braukšanas prasmes. Katrs sacensību dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli, kā arī treniņu braucienos vai sacensību laikā gūtajiem savainojumiem- to katrs sacensību dalībnieks apliecina ar savu parakstu reģistrējoties sacensībām. Organizatori iesaka lietot visu aizsarginventāru, veikt nelaimes gadījumu apdrošināšanu. Sacensību dalībniekiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, aizsargķivere jālieto obligāti. Bez aizsargķiveres nepilngadīgais dalībnieks netiek pielaists sacensībām. Dalībnieks, kas atrodas alkohola, narkotisko vai citu vielu reibumā sacensībām netiek pielaists vai tiek diskvalificēts.

Grupas:
Iesācēji (līdz 13 gadiem ieskaitot)
Amatieri
Meistari
 !!    Ja kādā no grupām ir pieteikušies mazāk par 5 dalībniekiem, tad attiecīgā grupa netiek vērtēta, bet dalībnieki tiek iekļauti nākamā grupā. !!

6. jūlijs
10:00 - 12:00 Reģistrācija, iesildīšanās
12:05-Sacensību. atklāšana

SACENSĪBAS IESĀCĒJIEM:
12:15-12:30- iesildīšanās
12:30 - 13:45- Scooter/Inline/BMX

KVALIFIKĀCIJA AMATIERIEM:
13:45-14:00 – inline iesildīšanās
14:00 - 14:45 - inline
14:45-15:00-Bmx iesildīšanās
15:00 - 16:00 - BMX

16:00 - 16:45 - BMX Senioru sabraukāšanās

KVALIFIKĀCIJA MEISTARI:

16:45 - 17:00 - scooter iesildīšanās
17:00 - 18:00 - scooter
18:00 - 18:15 - iesildīšanās Inline
18:15 - 19:15 - Inline
19:15 - 19:30 Iesildīšanās BMX
19:30 - 20:30 BMX

20:30 Bunny Hop
7. jūlijs

10:00 - 11:45 Iesildīšanās

FINĀLI AMATIERI:

11:45 - 12:00 - Iesildīšanās Inline
12:00 - 12:40 - Inline
12:40 - 12:55 - Iesildīšanās BMX
12:55 - 13:55 - BMX

13:55 - 14:20 BMX Meiteņu paraugdemonstrējumi

FINĀLI MEISTARI:

14:20 - 14:35 - Iesildīšanās Scooter
14:35 - 15:35 - Scooter
15:35 - 15:50 - Iesildīšanās Inline
15:50 - 16:50 - Inline

16:50 - 17:40 - INLINE STREETJAM

17:40 - 18:00 - Iesildīšanās BMX
18:00 - 19:00 - BMX

19:00 - 19:30 - BMX STREETJAM

20:00 - APBALVOŠANA


Vērtēšana:
Sacensībās katru sporta veidu tiesās visu sacensību organizatoru izvēlēti  kompetenti tiesneši. Tiesneši vērtē dalībnieka stilu, stilam atbilstošu ātrumu, amplitūdu, triku sarežģītību, triku daudzumu un precizitāti, konstrukciju izmantošanu un brauciena saliedētību.
! Ja kaut kādu iemeslu dēļ sacensības nav iespējams pabeigt, galvenais tiesnesis var nolemt apbalvot dalībniekus, balstoties uz pieejamiem rezultātiem.


Sacensību formāts:

Iesācēji ( Inline,  BMX, Scooter):
    2 laini 2 best triki – 45 sek.
Kvalifikācija:
Amatieri :   2 laini-  1min.
Meistari:     2 laini- 1 min.          
Fināls:
Amatieri: 2 laini 2 best triki- 1 min.
Meistari: 2 laini 3 best triki- 1 min.

! Neatbilstošu laika apstākļu dēļ sacensību formāts var tikt mainīts.

Sacensību rezultāti:
    Tiek publicēti www.madliepaja.com vai facebook 3 darba dienu laikā pēc sacensībām.

Balvas:
Apbalvoti tiks pirmo trīs vietu ieguvēji katras disciplīnas iesācēju, amatieru un meistaru grupās.  Sacensību balvu fonds 2500 EUR un atbalstītāju balvas.
!!!Sacensību gaita tiks fiksēta video, foto formātā un iegūtie materiāli tiks izmantoti sporta aktivitāšu reklāmas nolūkiem!!!
Sacensību koordinators – Agris Klēpis, 27510608, agrisklepis@gmail.com
Copyrights © 2019 MADLIEPAJA

 .