Reģistrācija/Registration
Svarīgi/Important
Pirms reģistrācijas obligāti izlasi
"Sacensību Nolikumu". Ja esi jaunāks par 18 gadiem, tad Tev ir nepieciešama parakstīta "Vecāku Piekrišana" , lai piedalītos sacensībās.

Make sure to read "Competition Regulations".
If you are younger than 18 years, then you will need signed "Parental Premission" to participate in contest.