Reģistrācija/Registration
Svarīgi/Important
Pirms reģistrācijas obligāti izlasi
"Sacensību Nolikumu". Ja esi jaunāks par 18 gadiem, tad Tev ir nepieciešama parakstīta "Vecāku Piekrišana" , lai piedalītos sacensībās.

Make sure to read "Competition Regulations".
If you are younger than 18 years, then you will need signed "Parental Premission" to participate in contest.
LV
EN
SCOOTER Online Registration Form
Phone
Discipline
Accompanying persons information:Name Surname,Position (Parent, Coach, Manadger), Email, Phone
City
SCOOTER Online Reģistrācija
Tālrunis
Disciplīna
Pavadošās personas informācija:Vārds Uzvārds,Amats (Vecāks, Treneris, Menedžeris), E-Pasts, Tālrunis
Pilsēta